Lietuva už valstybės sienos – poeto, fotografo, leidėjo Sigito Birgelio kūryboje.

Sigitas Birgelis skaito savo eiles
 

Mykolas Karčiauskas: kaip R. Ozolas — Lietuvai, taip S. Birgelis yra Punsko kraštui

Vida Montvydaitė kviečia pažinti Punsko kraštą

Sigitas Birgelis: knygų badas mūsų krašte buvo daug ilgesnis nei Lietuvoje

Sigitas Birgelis projektui „Skaitau tarmiškai“

Susitikimas su poetu, fotografu ir knygų leidėju Sigitu Birgeliu iš Punsko. Tai pažintinis vakaras su autoriumi ir Lietuva, esančia už valstybės sienos – kokia ji poeto kūryboje, fotoaparatu fiksuotoje akimirkoje, spausdintoje knygoje?
Renginį vedė bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, dalyvavo autorius Sigitas Birgelis, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė, ministrė patarėja Vida Montvydaitė. S. Birgelio kūrybinę veiklą apžvelgė rašytojas M. Karčiauskas. Buvo eksponuota Sigito Birgelio fotografijų paroda „Jotvos pakrašty“ ir „Aušros“ leidyklos išleistos knygos. Vakaro metu demonstruotas video siužetas „Prisikėlė Tėvynė“ (kompozitorius J. Juozapaitis, dainuoja D. Sadauskas, žodžiai S. Birgelio).

„Turim rašytojų, gyvenančių Vidurio Europoj ar anapus Atlanto, kurių kaip ir nekankina Lietuvos nostalgija, jie jaučiasi lyg pasaulio piliečiai, o štai Sigitas Birgelis, gyvendamas šalia Lietuvos, lietuviškoj Lenkijos saloj Punske, vis gręžiasi į tą Lietuvą už valstybės sienos, kalbina ir drąsina ją čia pat, po kojom ir akiratyje esančią, dar lietuvišką, bet atskirtą nuo anos visumos“ (Stasys Stacevičius).

Sigitas Birgelis – Punske gyvenantis lietuvių poetas, fotografas, vertėjas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Šiuo metu „Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktorius. Jau keliasdešimt metų S. Birgelis fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos krašto gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius ir pakelių kryžius. Išleido devynis eilėraščių rinkinius. S. Birgelio kūryba pažymėta žodžio skalsa, įgyjančia lakonišką aforistinę raišką. Lyrinį vyksmą atveria gamtos ciklų ir žmogaus gyvenimo paralelės.

LMA Vrublevskių biblioteka
2015 m. balandžio 15 d.

Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė